• Przechowalnia 0
 • RABAT
  Dodatkowy rabat po zalogowaniu na konto.
  Zapraszamy do REJESTRACJI.
  IMPORT, DYSTRYBUCJA, HURT
  IMPORT, DYSTRYBUCJA

  Dariusz Adamczyk
  Tel.:503-957-567


  HURTOWNIA

  ul. Wygoda 82 box. A01
  43-608, Jaworzno
  Tel.: 530-519-091

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: 08:00 - 16:00

  Wtorek: 15:00 - 20:00

  Środa: 15:00 - 20:00


  Czwartek: 08:00 - 16:00


  Piątek: 15:00 - 20:00


  Sobota: 08:00 - 16:00


  Niedziela handlowa:
  08:00 - 16:00

  Kontakt
  DAJLA Dariusz Adamczyk

  Tel: 503-957-567
  E-mail: dajla@onet.pl
  NIP: 2220810570

  Dane adresowe:
  Wielka Skotnica 34/18
  41-400 Mysłowice


  Regulamin


  1. Postanowienia ogólne

  1.1. Sklep internetowy działający pod adresem: http://www.dajla.pl/ w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: "DAJLA
  Dariusz Adamczyk" adres: Wielka Skotnica 34/18, 41-400 Mysłowice NIP: 2220810570 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności
  Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

  1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: http://www.dajla.pl/ zwany dalej: www.dajla.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.dajla.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

  1.3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.dajla.pl lub też sporządzić wydruk.

  1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.dajla.pl zawierane są w języku polskim.

  1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.dajla.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).


  2. Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

  2.1.
  www.dajla.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową http://www.dajla.pl/

  2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

  2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie http://www.dajla.pl/, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

  2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.dajla.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

  2.5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

  2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.dajla.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

  2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego www.dajla.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem www.dajla.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

  2.8.
  Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Stany w hurtowni są podane orientacyjnie i podlegają ciągłym rotacjom magazynowym. Dlatego nie możemy zagwarantować, że wybrany towar będzie dostępny do sprzedaży.


  3. Ceny i płatność

  3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu www.dajla.pl są cenami netto (tzn. nie zawierają podatku VAT który jest automatycznie doliczany przy zakupie) wyrażone są w złotych polskich.

  3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia i akceptacją regulaminu.

  3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

  3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu www.dajla.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

  3.5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

  3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.dajla.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.


  4. Dostawa

  4.1.
  Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w punkcje odbioru osobistego pod adresem podanym w trakcie wykonywania zamówienia.

  4.2. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

  4.3. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.


  Ochrona danych osobowych

  1. www.dajla.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym www.dajla.pl

  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

  4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez www.dajla.pl produktach.

  5. Administratorem danych osobowych Klientów jest "DAJLA Dariusz Adamczyk", z siedzibą: Wielka Skotnica 34/18, 41-400 Mysłowice, NIP: 2220810570.

  6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.


  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

  2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.dajla.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie http://www.dajla.pl/. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

  Regulamin obowiązuje od 11 marca 2013 r.